Tietosuojaseloste

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden hoito.

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Wilderness Hotels -ketju käsittää seuraavat hotellit:

 

Oy Erähotelli Nellim Ltd, 1873718-2

Wilderness Hotel Nellim

Nellimintie 4230,

99860 Nellim, Finland

 1. +358 (0) 400 809 949

 

Wilderness Hotel Muotka

Muotkantie 204,

99830 Saariselkä, Finland

 1. +358 (0) 40 671 8337

 

Wilderness Hotel Nangu

Veskoniementie 1320,

99800 Ivalo, Finland

 1. +358 (0) 50 38 00 010
 2. 0400 230 011

 

Inarinjärven Lomakylä Oy, 2771151-5

Wilderness Hotel Inari

Inarintie 2,

99870 Inari, Finland

 1. +358 (0) 50 44 77 887

 

 1. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

 

Minka Laiti-Kosonen, minka.laiti@nellim.fi, p. +358 (0) 40 189 7170

 

 1. TIETOSUOJAVASTAAVA

 

Tietosuojavastaavana Wilderness Hotels -ketjussa toimii Minka Laiti-Kosonen, minka.laiti@nellim.fi, p. +358 (0) 40 189 7170

 

 1. REKISTERIN NIMI

 

Rekisterin nimi on asiakasrekisteri.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

 

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimus-velvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

 

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

Rekisteri pitää sisällään Wilderness Hotels -ketjun asiakkaiden nimi- ja yhteystietoja sekä tietoja asiakkaiden varaamista ja maksamista tuotteista ja palveluista.

 

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja saadaan yhteistyökumppaneilta.

 

 1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

 

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Tietoja voidaan siirtää myös Wilderness Hotels -ketjun markkinointirekisteriin. Wilderness Hotels -ketju luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Wilderness Hotels -ketjua toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Wilderness Hotels -ketjua luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Wilderness Hotels -ketjun hallussa olevasta tietokannasta.

 

 1. TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

 

 1. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

 

 1. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

 

 1. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

 

 1. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Wilderness Hotels -ketju poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Wilderness Hotels -ketjua säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

 

 1. TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 18.5.2018.