Yksityisyyden suojaaminen

Oy Erähotelli Oy (Wilderness Hotels) kunnioittaa käyttäjän yksityisyyden suojaa sekä henkilötietojen käsittelyä koskevaa avointa ja aktiivista viestintää. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Suomen lakeja, säädöksiä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Seuraavassa annetaan tarkempia tietoja siitä, miten Oy Erähotellin Nellim Oy käsittelee henkilötietojen suojaamista ja käsittelyä.

Henkilötietojen keruu ja käyttö

Henkilötietoja voidaan kerätä henkilötietolain mukaisella tavalla. Henkilötiedot kerätään vain ennakolta määriteltyihin tarpeellisiin ja perusteltuja tarkoituksia varten, kuten asiakassuhteen tai muun sopimusperusteisen henkilön perustamiseen, toteuttamiseen ja toteuttamiseen suhdetta.

Tietojen suojaaminen, säilyttäminen ja varastaminen

Oy Erähotelli Oy ei luovuta kolmansille osapuolille kerättyjä henkilötietoja.